مشاوره قبل ازدواج

فعالیت های ما در زمینه مشاوره ازدواج

۱- دریافت مشخصات دو طرف

۲- تطبیق و معرفی

۳- کنترل و مشاوره نسبت به مراحل خواستگاری

۴- وساطت نسبت به اختلافات دو خانواده

۵- کمک نسبت به نحوه تحقیق و نتیجه گیری

۶- پیشنهادات فرهنگی نسبت به شیوه برگزاری جشن

۷- مشاوره بعد از ازدواج

 

مشاوره های ما

۱- سوالات جلسه خواستگاری

۲- ارزیابی مشترکات و تفاوت ها

۳- خصوصیت های همسر مطلوب

 

شروط ما:

۱- تا آخرین مرحله نسبت به روند پیش روی کار اطلاع دهند.
۲- کمتر از ۷ جلسه ۱ونیم ساعت گفتگو نداشته باشند.
۳- بدون استثنا مراحل تحقیق انجام شود.
۴- فقط از روال سنتی و از طریق خانواده ها پیگیری انجام شود.

جزوات ما

دو جزوه در زمینه خواستگاری و انتخاب همسر در این قسمت ارائه می شود.با تشکر از سرکار خانم ضیائی به خاطر آماده کردن یکی از این جزوات.

جزوه اول در زمینه خواستگاری و انتخاب همسر (pdfجهت دانلود)

نسخه وب خواستگاری و انتخاب همسر۱

جزوه دوم در زمینه خواستگاری و انتخاب همسر (pdfجهت دانلود)

نسخه وب خواستگاری و انتخاب همسر۲

جواب خواستگاریش رو چطوری بدم؟؟؟ (وب)