خدایا! اگر دیدی روزی پایم را کج گذاشته ام،

اگر دیدی برای آنکه آن طور که دوست داری بشوم، باید مرا عذابی بچشم،

اگر دیدی برای آنکه دوست داشتنی شوم، باید دعوایم کنی،

آن قدر مرا عتاب کن تا آنگونه شوم که دوستم داری.

«الهی! لک العتبی حتی ترضی: خدایا! مرا آن قدر عتاب کن تا از من راضی شوی.»

(برداشت از مناجات خمس عشر امام سجاد علیه السلام)

 

 

دیدگاه خود را بنویسید