بایگانی مطالب

این برنامه در زمستان ۱۳۹۱ از برنامه فقه پویا رادیو معارف پخش شده است. حجم هر فایل حدود ۳۰ مگابایت است. دانلود جلسه اول بررسی عقلانیت قصاص در حقوق و احکام اسلام دانلود جلسه دوم بررسی عقلانیت قصاص در حقوق و احکام اسلام دانلود جلسه سوم بررسی عقلانیت قصاص در حقوق و احکام اسلام دانلود جلسه چهارم بررسی عقلانیت قصاص ...

عموم فقهای شیعه از متن دین اینگونه استخراج کرده اند که دیه زن، نصف دیه مرد است. سال هاست که برخی گروه ها تلاش می کنند دیه را با ارزش وجودی انسان ها مرتبط نمایند و به این ترتیب ادعا کردند که اسلام، ارزش زن را کمتر از مرد دانسته است. قبل از ورود به ظلم های این قانون به ...